Logo
EN

فناپ گواهی تعهد به تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ را کسب کرد

سه‌شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

|

اشتراک‌گذاری

بازگشت به اتاق رسانه

شرکت فناپ موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی سازمانی سال ۱۴۰۲ از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی ایران شد.

به گزارش روابط‌عمومی و برندینگ فناپ، فرآیند آموزش مدل تعالی و خودارزیابی از مهرماه ۱۴۰۲ در فناپ آغاز شد و تیم‌هایی از واحدهای مختلف به بررسی رویکردهای خود در زمینه معیارهای رهبری، استراتژی، کارکنان، قابلیت‌ها، مشتریان، عملیات و نتایج پرداختند و به خود امتیاز دادند. 

در پایان لیستی از برنامه‌های بهبود، استخراج و براساس میزان اثرگذاری بر اهداف سازمان و منابع موردنیاز اولویت‌بندی شدند.

در ارزیابی صورت‌گرفته توسط ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی، فناپ از نظر تعهد مدیریت به تعالی، آموزش مدل تعالی سازمانی به همکاران، انجام فرآیند خودارزیابی و استخراج و اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود، حائز شرایط دریافت سطح گواهی تعهد به تعالی شناخته شد. 

بیست‌و‌یکمین همایش تعالی سازمانی روز سه‌شنبه اول اسفند ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.

از سال ۱۳۸۲ و به‌صورت سالانه همایشی با عنوان «تعالی سازمانی» برگزار می‌شود كه برندگان جایزه ملی تعالی سازمانی نیز در آن معرفی و تقدیر می‌شوند.

در این رویداد بعد از ارائه گزارش عملکرد همایش بیست‌ویکم و نحوه ارزیابی شرکت‌ها، موضوعاتی از قبیل حاکمیت شرکتی، مدل EFQM 2020 و رویکردهای جدید به تعالی سازمان و همینطور عمده چالش‌های مهم سازمان‌ها در مسیر تعالی سازمانی بررسی شد.

در پایان این رویداد، جوایز تعالی سازمانی در سطوح گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه و تندیس به سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در این عرصه اهدا شد.

اخبار پیشنهادی