مجمع عمومی عادی سالیانه فناپ برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه فناپ برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه‌ی فناپ روز چهارشنبه اول خرداد 98 با حضور دکتر مجید قاسمی رییس هیات‌مدیره‌ی فناپ، مدیران گروه مالی پاسارگاد، سهامداران و مدیران عامل و ارشد گروه شرکت‌های فناپ در دانشگاه خاتم برگزار شد.

در ابتدای این مجمع، گزارش عملکرد سال گذشته‌ی گروه فناپ در قالب یک مستند ویدئویی پخش شد و در ادامه پس از انتخاب اعضای هیات رییسه‌ی مجمع، آقایان معتمدی، امین‌تفرشی و کباری به‌ترتیب به‌عنوان رییس و ناظران، و شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ به‌عنوان منشی به‌طور رسمی مجمع را آغاز کردند.

در ادامه، شهاب جوانمردی طی سخنانی کلیات بحث را مطرح کرده و پس از آن با ارائه مختصری از گزارش عملکرد سال 97 گروه فناپ، به راهبرد آینده این هلدینگ برای سال آینده پرداخت. مدیرعامل هلدینگ فناپ در این گزارش، بخش‌هایی از عملکرد و برنامه‌های آتی این گروه را برای مدیران گروه مالی پاسارگاد، سهامداران و مدیران گروه فناپ ارائه کرد. پس از آن بر اساس دستور جلسه‌ی از پیش تعیین شده، موارد به ترتیب بررسی و تصمیمات در خصوص آنها اتخاذ گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه فناپ در حالی در روز اول خرداد برگزار شد که آخرین مجمع شرکت‌های گروه فناپ به تاریخ هجدهم اردیبهشت بازمی‌گردد. از سوی دیگر، مجمع عمومی عادی سال گذشته فناپ در بیست و دوم خرداد 97 برگزار شده بود.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه