سرمایه‌گذاری جسورانه

سرمایه‌گذاری جسورانه

اهمیت

سرمایه‌گذاری جسورانه، از روش‌‌های تقریباً نوپدید در تأمین مالی کسب‌وکار‌های استارت‌آپی و نوپا در کشور تلقی می‌شود که در آن، سرمایه‌گذار با استارت‌آپ‌ها وارد مشارکت می‌شود و جریان تجاری‌سازی محصول را راهبری می‌کند. این نوع سرمایه‌گذاری، نقش یک حلقه مفقوده را میان زنجیره دانش و شرکت‌های دانش‌بنیان با موضوع ثروت‌آفرینی ایفا کرده و هم‌افزایی موثری میان علم و ثروت ایجاد می‌کند.

فعالیت‌ها و خدمات فناپ

حضور در سرمایه‌گذاری جسورانه که از آن به عنوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر، متهورانه و ماجراجویانه نیز نام برده می‌شود، از مأموریت‌هایی است که فناپ برای خود تعریف کرده تا در این زمینه نیز منشأ تحولات بزرگ در عرصه فناوری شود. فناپ در این راستا با تأسیس شرکت شناسا (پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد)، به عنوان مجموعه‌ای پیشرو در توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا نقش‌آفرینی کرده و با شناسایی استارت‌آپ‌های صاحب ایده و تربیت تیم‌های کسب‌وکارهای نوپا، مسیر رشد و ارتقای آنها را هموار می‌کند. شرکت شناسا با شناسایی و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای متعدد، امروز موفق شده بسیاری از آنها را به مرحله تجاری‌سازی و فروش محصول برساند.

رویکرد و مزیت فناپ

برخورداری از صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شتاب‌دهنده‌ تریگ‌آپ، دو مزیت اصلی فناپ است که می‌تواند موجب رشد کسب‌وکارهای نوپا شود. فعالیت‌های گسترده و طولانی مدت فناپ در حوزه‌های مختلف فناوری و دسترسی به آخرین متدهای روز دنیا در زمینه تکنولوژی نیز فناپ را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند بهترین بستر برای رشد استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا تلقی شود. مزیت دیگر فناپ وجود کسب‌وکارهای استارت‌آپی در این مجموعه است که امروز رشد کرده و خود به شرکت‌های بزرگی تبدیل شده‌اند. علاوه بر این، فناپ به دلیل برخورداری از ساختاری منعطف و پویا، به سادگی می‌تواند خود را براساس نیازهای زیست‌بوم فناوری، هماهنگ کند و از این رو بیشترین همخوانی را با کسب‌وکارهای نوپا از خود نشان می‌دهد.

چشم‌انداز و گام‌های بعدی

فناپ می‌کوشد با افزایش دامنه نفوذ خود در اکوسیستم‌های استارت‌آپی کشور، به تقویت نیروهای بومی پرداخته و زمینه رشد کسب‌وکارها را با تکیه بر استعدادهای بومی در تمام استان‌های کشور فراهم کند. تربیت تیم‌های بومی، به بلوغ رساندن زیست‌بوم‌های فناوری در سراسر کشور، ترغیب بخش‌های دولتی و خصوصی به حضور قوی‌تر در اکوسیستم و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد کسب‌وکارهای نوپا، تنها بخشی از برنامه‌هایی است که فناپ جزو ماموریت¬های خود، آن‌ها را دنبال می‌کند.