پایش و کنترل هوشمند ترافیک

پایش و کنترل هوشمند ترافیک

محصولات و خدمات

  • نرم‌افزار نظارت تصویری (به‌نما)

  • راهکار جامع حمل‌و‌نقل هوشمند
  • سامانه مبتنی بر تشخیص پلاک خودرو (به‌خوان)

مشتریان

کنترل ترافیک تهران
شرکت رهکام

شرکت‌ها