بیمه و بورس الکترونیکی

بیمه و بورس الکترونیکی

محصولات و خدمات

  • نرم افزار موبایل معاملات برخط بورس

  • راهکار جامع بیمه الکترونیک
  • سامانه معاملات برخط بورس

مشتریان

بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر

شرکت‌ها