بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

محصولات و خدمات

  • راهکار جامع بانکداری الکترونیک 
  • سامانه پرداخت همراه

  • راهکار سوییچ پرداخت الکترونیک

مشتریان

بانک پاسارگاد
بانک گردشگری
بانک توسعه و تعاون
بانک رسالت
بانک رفاه
بانک رسالت
موسسه اعتباری آرمان
کمیته امداد
ایران خودرو
پرداخت پاسارگاد

شرکت‌ها