فناوری‌های ارتباطی

از فیبرهای زیرزمینی تا امواج رادیویی؛

 

ماموریت‌ها

 

  • توسعه شبکه مخابراتی ثابت مدرن در کشور و راه‌اندازی یک اپراتور ترکیبی FMC 
  • تامین خدمات و فناوری‌های ارتباطی موردنیاز گروه مالی پاسارگاد
شرکت‌های فناپ این حوزه

مأموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش روز جوانان ایرانی بود که با عنایت خداوند محقق گردید.

سکوی خلق آینده

فایل لوگوهای فناپ