افتخارات
تقدیرنامه ها
گواهینامه‌ها

مرتب‌سازی:

تعدادکل تقدیرنامه ها: 18

نوزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

نوزدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

بیشتر بدانید
ششمین کنفرانس فاراغ التحصیلان دانشگاه شریف

ششمین کنفرانس فاراغ التحصیلان دانشگاه شریف

بیشتر بدانید
چهارمین همایش (غیر حضوری) تهران هوشمند

چهارمین همایش (غیر حضوری) تهران هوشمند

بیشتر بدانید
تندیس پویش ایران دیار نفس

تندیس پویش ایران دیار نفس

بیشتر بدانید
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی

بیشتر بدانید
چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی

بیشتر بدانید
هجدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

هجدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

بیشتر بدانید
فیناپ

فیناپ

بیشتر بدانید
هفدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

هفدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس

بیشتر بدانید

مأموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش روز جوانان ایرانی بود که با عنایت خداوند محقق گردید.

سکوی خلق آینده

فایل لوگوهای فناپ